OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Ekologiczny pokaż mody 2023".

Regulamin konkursu - pobierz.

Chętne osoby do udziału w konkursie zgłaszamy do 12.06.2023 r. do wychowawców grup.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

W holu naszej placówki wywieszone są listy dzieci przyjętych.

Pomimo zakończonej rekrutacji nadal można składać karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, ponieważ są jeszcze wolne miejsca. 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ratujemy Pszczoły”, którego organizatorem jest Przedszkole Miejskie w Olsztynku.


Regulamin konkursu:
a) w konkursie biorą udział dzieci w wieku od 3-6 lat
b) format pracy A4, A3
c) technika pracy dowolna
d) cel konkursu:
- rozwijanie inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych)
- uwrażliwienie na piękno przyrody
- dostrzeganie znaczenia pszczół w naszym życiu
Pracę konkursową przynosimy do wychowawcy grup do dnia 24.04.2023 r. (poniedziałek).


ZAPRASZAM


 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Drodzy Rodzice

1. Serdecznie zapraszam dzieci do udziału w Rejonowym Konkursie Plastycznym organizowanym przez MCK w Legnicy pt. „PSZCZÓŁKA MOJA PRZYJACIÓŁKA”;
Prace składamy do wychowawcy grup do dnia 28.04.2023 r. (piątek);


Zasady udziału w konkursie:
a) w konkursie biorą udział dzieci w wieku od 4 do 6 lat- kategoria przedszkole
b) temat konkursu:
- portret pszczół i pszczółek
- praca pszczelarza
- sceny z życia pszczół
- co zyskujemy dzięki pszczołom?
c) technika i format pracy:
- prace płaskie- NIE PRZESTRZENNE!!!
- format A4, A3, A2
- prace nie mogą zawierać gotowych elementów oraz materiałów sypkich
- prace nie mogą być rolowane, oprawione, składane.


ZAPRASZAM 
Wesołych Świąt PDF Drukuj Email

20190321_213545Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja". 
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty PDF Drukuj Email

Prosimy o zapoznanie się z treścią listu od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - pobierz.


 
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 PDF Drukuj Email

Ogłoszenie!

Dnia 01.03.2023 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie. Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożenie jej od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. w placówce.

       „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” można pobrać z naszej strony internetowej oraz od dnia 01.03.2023 r. w przedszkolu.

       Dzieci mające miejsce zamieszkania poza terenem miasta Wojcieszów będą przyjmowane od września 2023 r. na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wojcieszowa. 
Informacja o aktualnych opłatach PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy o zmianie stawek opłat za przedszkole na podstawie uchwały Rady Miasta Wojcieszów.

Obowiązujące stawki opłat za przedszkole obrazuje poniższa tabela.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

stawki2022


 
Klauzula informacyjna PDF Drukuj Email
wtorek, 16 lutego 2021 09:22

Inpektorem Ochrony Danych jest Pan Sławomir Kozieł

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję,:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole z siedzibą w Wojcieszowie (59-550) przy ulicy Bolesława Chrobrego 50.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane oraz dane dziecka/podopiecznego będą przetwarzane gdy:

  1. 1.Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w odniesieniu do realizacji działań edukacyjno- wychowawczych oraz sprawozdawczych, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327) , ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2019 poz. 1942 z późn. zm.).
  2. 2.W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych dziecka/podopiecznego w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

  1. 1.Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  2. 2.Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  3. 3.Media, portale społecznościowe, strony internetowe, w zakresie i celu określonym w udzielonej przez Pani/Pana zgodzie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Infolinia: 606-950-000

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w tym zakresie będzie skutkowało odmową realizacji usług.

 
Witamy PDF Drukuj Email

WITAMY !


Miejskie Przedszkole Publiczne w Wojcieszowie

image001

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!!!

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOJCIESZOWIE

CZYNNE JEST W GODZ.

6.30 – 16.00Nasza placówka w okresie wakacyjnym w lipcu  jest nieczynna.


Życzymy wszystkim wzajemnej życzliwości, zaufania oraz ciepłej i przyjaznej atmosfery.

 

Free joomla templates made by Lonex.