Dokumenty
Dokumenty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
  • Program wychowawczo - profilaktyczny MPP w Wojcieszowie na rok szkolny 2021-2023 - pobierz.

  • Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie 2021-2024 - pobierz.

  • Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie podczas epidemii koronawirusa – COVID- 19. - pobierz
  • Regulamin bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie - pobierz

- Oświadczenie rodzica/opiekuna dziecka, które uczęszcza do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie - pobierz

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Wojcieszowie - pobierz
  • Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków - pobierz
  • Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję - pobierz
  • Prawa Dziecka - pobierz
  • Procedura postępowania na wypadek nieodebrania dziecka z Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie - pobierz
  • Nowa podstawa programowa - pobierz

 Free joomla templates made by Lonex.