Dokumenty
Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola - pobierz

Oświadczenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola - pobierz

Przebieg rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie na rok szkolny 2018/2019 - pobierz

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 - do zapoznania się na tablicy informacyjnej w placówce.

Karta zgłoszenia dziecka 2018/2019 - pobierz

 
Dokumenty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Godziny urzędowania wychowawcy grupy - konsultacje z rodzicami (rozmowy telefoniczne tel. 75/75 12 564, rozmowy indywidualne wychowawcy z rodzicami) na terenie Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie. Rok szkolny 2017/2018 - pobierz

Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania pdziecka przez rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków - pobierz

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję - pobierz

Prawa Dziecka - pobierz

Procedura postępowania w na wypadek nieodebrania dziecka z Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie - pobierz

Koncepcja pracy 2015-2018 - pobierz

Nowa podstawa programowa - pobierz

Procedura dotycząca bezpieczeństwa - pobierz

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMIMIEJSKIE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOJCIESZOWIE ROK SZKOLNY 2017/2018 - pobierz

 Free joomla templates made by Lonex.