Opłaty Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Na podstawie art.1 pkt 4 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r. poz. 827) za świadczenie usług w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć jest pobierana opłata w wysokości 1 zł za każdą ponadwymiarową godzinę.

Aktualne stawki za świadczenia udzielane w przedszkolu obowiązujące

od dnia 1. września 2014r.:

Od godz. 6.30 do godz. 7.00 - opłata miesięczna wynosi 10,50 zł

Od godz. 7.00 do godz. 12.00 pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny

Od godz. 12.00 do godz. 13.00 – opłata miesięczna wynosi 21 zł

Od godz. 12.00 do godz. 14.00 - opłata miesięczna wynosi 42 zł

Od godz. 12.00 do godz. 15.00 - opłata miesięczna wynosi 63 zł

Od godz. 15.00 do godz. 15.30 - opłata miesięczna wynosi 10,50 zł


Opłat za przedszkole dokonujemy w Banku Spółdzielczym w Wojcieszowie na poniższy nr konta:

02 8658 1019 3900 1993 2000 0010

Opłaty prosimy wnosić do dnia 15- go każdego miesiąca z góry przelewem lub do kasy Banku Spółdzielczego w Wojcieszowie. W tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, za które wnoszona jest opłata.