OGŁOSZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Należność za zupy za m-c wrzesień wynosi 32zł. Należność płatna jest do dnia 15-go za dany miesiąc na konto bankowe szkoły nr:
98 8658 1019 3900 2004 2000 0010
w tytule przelewu prosimy podać:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ MIESIĄC, KTÓREGO DOTYCZY WPŁATA